tirsdag 16. april 2013

Turtips

For nokre år sidan skreiv eg nokre ord om stiar til Blegja, Eitrenipa og Fossedalshengenipa. Hin dagen fekk eg ein førspurnad om primærfaktor på over 100 på fjella i Askvoll, og stiar til desse. Eg hadde problem med å finne att desse nedteikningane, så eg har lagt dei opp i høgremenyen under "Mountains in Askvoll". Saman med eit samla oversyn over fjella i kommunen, m.o.h. og primærfaktor

No ser eg at John L og Turlaget legg inn turar og ruter på ut.no Det er flott. Mellom anna Bakkefjellet, Dokka opp ranen, og om Nyksvatnet, Hav og land hand i hand (som er ein kopi av min og mine bilder ovanfor) og Moldura er lagt inn.

Kor mykje meir arbeid eg legg i nedteikning av stiar veit eg ikkje. Kommunen har utarbeidd gode kart med mange ruter. I tillegg er folk utstyrde med GPS og smarttelefonar med det same. Men er det nokon som lurer på eitt eller anna i høve fjella og turruter her ute, står eg alltid til disposisjon. Nummeret mitt er 971 69 357. Elles er eg lett å treffe på annan måte.   

Legg inn en kommentar