onsdag 27. mars 2013

Teigane, Stongfjorden

Eg har laga ein forkorta versjon av stillfilmen frå Teigane i Stongfjorden der det planlagde settefiskanlegger er tenkt plassert

Legg inn en kommentar