torsdag 21. mars 2013

Stor sak i Stongfjorden


Musikken er av "Brought Low" med kuttet "There`s a light" (instrumental)...!
Tykte den passa!...


Marine Harvest ynskjer å etablere eit settefiskanlegg i Stongfjorden innerst i den smale og grunne fjorden. Anlegget er gedigent. Det omfattar 86 dekar i sentrum av bygda og krev ca 40 meter utfylling i botnen av fjorden med ei djupvasskai på 80 meter lengde ut att på. Planprogrammet ligg ute til offentleg høyring fram til 2/4. Du finn det på Askvoll kommune sine heimesider her.  

Som ein sikkert skjønar er underteikna sterkt kritisk til denne mastadonten av eit smoltanlegg. Siste rest av den opprinnelege strandsona i bygda er vel verdt å ta vare på for framtida. Ingen veit kor tid dette monsteranlegget vil ligge brakk som mange av dei andre tomme industrilokala i bygda.


Stongfjorden blues her
Legg inn en kommentar