onsdag 6. mars 2013

Fossedalen

Fossedalsfossen, Fossedalselva, lonane gjennom Fossedalen og Vikafossen i Dalsfjorden blir tørrlagde det meste av året ved ei kraftutbygging.
Vatnet er tenkt ført i tunnel frå Fossedalsvatnet til Fossevikja.
Bli med og hev di røyst mot dette!

P.S. Det er ingen fastbuande i Fossedalen dette kjem til gode!
Fallrettseigarane bur andre stadar...

Oppdatert

Det e på'an igjen, på'an igjen...

Legg inn en kommentar