søndag 17. mars 2013

Eit lite vårteikn

Stordalsfjellet i dag med mobil...

 Øvst i Stordalen

Som forrige søndag gjekk eg opp igjen ruta frå dagen før. Greitt soleis med spora frå dagen før å gå i. Det vil seie så mykje att var det ikkje av dei mange plassar. Effektivt fòke igjen av vind og snø. Så mykje å sjå av raset frå i går var det heller ikkje. Elles var det i grunn mykje likt som i går. Men det bles hardare og fauk ein god del snø. Spesielt øvst i Stordalen, i Porten og på den utesette toppen tek sørausten godt. 

Lat meg få seie at det slett ikkje er vårleg i fjellet endå. Snarare tvert om. Hadde det ikkje vore for at sola stør høgare kunne ein tru det var full vinter. Men eit lite vårteikn såg eg no i dag - 4 snøsporvar testa snøforholda. Like kjekt å sjå desse fuglane kvar gong. Han er ikkje akkurat talrik denne hardføre og nøysame karen... Nøye tilpassa eit liv i fjellet. På ein måte føler eg meg litt i slekt med snøsporven. 

Litt info i etterkant: Eg har mange jakker. Jakker til eit kvart bruk. Men som isolerande, forholdsvis lett, vann- og vindtett kan eg godt slå eit slag for Stoic bombshell jakka. Den er berre super i fjellet no. I desse dagar får du ho for ein god pris på nettet frå USA (hugs det kjem frakt, toll og mva i tillegg)....
Legg inn en kommentar