onsdag 12. desember 2012

Minner frå Fossedalen


Det nærmar seg jul. Ei tid for å ta fram minner og sjå framover. Eg samla difor i hop nokre bilder frå Fossedalen til ein liten videosnutt. Dette er ein ganske fin måte å presentere litt stoff ein har liggjande elektronisk. Bilder gjer seg i grunn betre i det offentleg rom enn stuva vekk i det mørke. Om dei er presentable vel og merke. Somme bilder er ikkje av heilt ny dato, så kvaliteten er deretter. Hugs som før å sette oppløysinga til det høgste valet på YouTube og stor skjerm. Musikken eg har lagt på er "Golden sands" med The Piano Room (førehandsgodkjend i YouTube). 

No veit eg at Asbjørn Eikerol har lagt ut stoff frå Fossedalen på Origo-sona til Fjaler. I løpet av dagen vil eg legge ut linkar til desse presentasjonane. Dei gir veldig god greie for historia knytt til Fossedalen. Så stikk innom seinare, så vil du finne mykje godt stoff på desse linkane. Dette er som du ser publisert 12.12.12.

Litt seinare.

Tidt eg minnest ein gamal gard finn du no her:

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7

Endå litt seinare.

Dagens raraste opplysning er at det ikkje vil bli opparbeidd parkeringsplass på Ottersteinen for turgåarar til Fossedalen, Heileberget, Nipebu, Kringla etc. Ein vil måtte parkere ved Nishammaren på Dale-sida. Dette av tryggleiksomsyn. Berre dei som har hus/hytte vil kunne parkere på nordsida av Dalsfjorden. Askvollingar, Holmedølingar og Rivedølingar vil altså måtte køyre over brua for å parkere, gå over brua for å kome seg på tur, gå over brua ein gong til for å hente bilen etter turen, ja for så og måtte køyre over brua igjen for å kome seg heim att... Som han sa fyren: Det er mongt slag...:-) Her trur eg det må ha vore ein byråkrat inne i bildet i planlegginga....:-)) Snakk om å leggje til rette for turisme og friluftsliv...!

Når ein så begrunnar dette med tryggleiksomsyn, så er det vel akkurat det stikk motsette ein oppnår. Av- og pålessingar av folk, ryggsekkar og turutstyr, inn- og utkøyringar på Ottersteinen for så å måtte parkere på Nishammaren. Nei, dette blir rett og slett tragikomisk og må gjerast noko med...!
Legg inn en kommentar