mandag 31. desember 2012

Godt Nyttår


Det lyser frå vakker ei råme
ei høgtid skal atter no kome
Med heilage songar frå stover
og nokon som truskapen lover

Du vise frå ovan oss vakar
den einsame tause deltakar
I steinar står skrifta for mange
ja tida tek alle til fange

Men hjarta av sola meg frelsar
som nyfødd og bota meg helsar
Eit åsyn av smil ved mi side
ho tindrar som vårblomen blide

Det kimar i fjella av gaman
 eit fjordfolk er glade i saman
Ein hyllest til vener eg sender
til kjærleik og varmande hender

Tekst og foto G.Skaar
 
Legg inn en kommentar