mandag 12. november 2012

Utanfor flytsona

Ved varden på Indrevågefjellet i kveld
Litt utfordringar vart det på Indrevågefjellet i kveld. Vel var det mørkt, regn og vind, men det var skodda som var verst. Nok ein gong. Problemet er at skodda reflekterer så mykje av lyset frå hovudlykta at det blir veldig kvitt. Det er omlag som å køyre med langlys i tåke - du ser lite då. Så altfor store problem var det likevel ikkje. Her står bra med vardar og stenger. Eit par forbetringar la eg likevel merke til på veg ned igjen då eg vart litt usikker. Greitt å fikse desse partia ved neste høve.

Elles er det alltid litt spanande å bevege seg utanfor flytsona. Som det heiter. Å løyse slike utfordringar på eiga hand, er alltid tilfredsstillande. Kanskje veks ein på det. Hvis ein kan snakke om slikt i min alder...:-)
Legg inn en kommentar