fredag 30. november 2012

Nipebu and surroundingsSiste utgåve av "best of" i denne omgang vart ei samling av bilder frå Nipebu med omland. Nokre av bilda ligg òg i albumet til Agnar. No fekk eg litt lita tid til å sondere ut musikk på dette klippet, så det er mogeleg eg tek den biten att. Det vart seine kvelden denne gongen. Som før - hugs å sette bildekvalitet til HD.
Legg inn en kommentar