mandag 15. oktober 2012

Vandring i mørke fjell

Indrevågefjellet litt t.v. for midten frå Ytrevågefjellet.
Foto 9/11-11 kl 17.42.

 Blåfjellet, Holmedal og Dokka frå Svarthamrane.
Foto 23/11-10 kl 18.34

Straumsnes og Holmedal frå Moldura.
Foto 8/11-11 kl 18.14

Alden frå Høgeheia.
Foto 10/2-09 kl 17.43

Atløy og Alden.
Foto frå Moldura 11/11-11 kl 17.08

Bilda ovanfor er nokre eksempel på kva du kan oppleve når du går med hovudlykt i fjellet når mørketida no set inn. Eg har praktisert dette nokre år no. Det er både spanande, utfordrande og givande. I år har eg såleis merka litt på Størdalsstauren og Indrevågefjellet. Merke som vil bli tekne ned igjen til våren. Eg vil difor slå eit slag for at de nyttar desse. Du får fantastiske naturopplevingar i godvèr og månelys. Og i ruskevèr er merka ein sikringsventil (hugs at vèret snur veldig fort om vinteren...) 

Det er ei kjennsgjerning at mørketida kan vere tung for mange. Å kome seg ut og i aktivitet er difor viktig. Kanskje endå viktigare på denne tid enn elles i året. For dei som likar fjellet og mosjonen dette gir, er ovannemnde gode alternativ.

Vintervandring set sjølvsagt litt andre krav til klede og utrustning enn sommarsdagen. Eg har gjort mine erfaringar på mitt nivå. Kan eg dele desse med andre gjer eg meir enn gjerne det. Er det noko akkurat du lurer på så ta kontakt. Det er heilt gratis.  


Legg inn en kommentar