onsdag 3. oktober 2012

Neste sesong

Jepp. Då er fjella for neste sesong klare. Dei vart som forventa. Med eitt unntak. Bakkefjellet er kome inn i staden for Hekkelfjellet. Grunnen til dette veit eg ikkje. Bakkefjellet ligg litt lenger sør på Holmedalssida enn Hekkelfjellet. Ein slepp gå om Hålandsstølen, men kan gå opp på vestsida frå Bakke og Bogestølen, eller lenger sør på ranen og opp. 

Elles ligg Stordalsfjellet inne som 30 poengar. Eg var ein tur inn på Stordalsfjellet/Portafjellet i vinter. Det er tilgjengeleg frå alle kantar. Du kan gå frå Skjerlia i aust, Nipebu-traktene i sør, Stongfjord-sida og Osland i vest og via Indrevågefjellet og Norddalen i nord. Her er fotoserien frå Stordalsfjellet i vinter. Legg òg inn nokre andre vinterbilete sidan det er desse turane som no står for døra.  

Eg nemnde Indrevågefjellet. Der er det òg post komande sesong. Fjellet er lettast tilgjengeleg frå Osland. Men ein kan òg gå frå sør som motsett rute frå Stordalsfjellet. Du kan òg gå opp frå Vågane i nord, eller den lengre turen frå Skjerlia via Middagsnipa.

Indrevågefjellet. Ytrevågefjellet t.v.
(Legg merke til det yndige damefjeset i midten...)

Størdalsstauren er som nemnt tidlegare òg post. Eg kjem til å gå frå Stafsnes no i vinter med hovudlykt. I all hovudsak. Du kan òg gå opp Størdalen eller opp egga på vestsida. Det er kortare, men brattare. Du kan òg gå via Fanafjellet/Moldura traktene i aust/søraust.


Elles ligg Blåfjellet i Askvoll inne på programmet. Her går du opp via Askdalen (men ikkje over brua). Så er det bra sti opp og vestover. Du tek av til venstre i "krysset" under hamrane ved skoggrensa.  

Blegja er fast post kvart år. Eg reknar med å ta meg ein tur opp no til helga og få skifta ut boka. Eg skreiv eit stykke om ruter på Blegja ein gong på "Friluftsliv" på Origo. Eg fann att stykket her for den som er interessert. I same slengen fann eg att ein epistel om Eitrenipa og Fossedalshengenipa.   

Fjelltrimmen for sesongen 2012/2013 ligg då inne med Indrevågefjellet, Stordalsfjellet, Bakkefjellet, Størdalsstauren, Blåfjellet og som nemnt Blegja. Det kan bli mange spanande fjellturar ut av det... Spesielt i vinter med hovudlykt...:-)
Legg inn en kommentar