mandag 25. mai 2009

Stongfjorden/Nipebu/Rørvika

Utsikt mot Nipebu, Fossedalshengenipa og Eitrenipa. Til Oppslagstavla Laurdag og søndag arrangerer Indre Sunnfjord Turlag (IST) første etappe i det framtidige løypenettet frå "Hav til Bre" frå Stongfjorden til Nipebu, og vidare til Rørvika dagen etter. Vi startar frå sentrum i Stongfjorden, opp Gjerdedalen til høgdedraget mot Holmedal og Dalsfjorden i sør. Det er noko krevjande terreng i starten før ein kjem over skoggrensa. Deretter rundar vi Svarthamrane og tek så beint aust til Siklabergvatna, før vi held fram til nordenden av Langevatnet i Holmedal. Turen held så fram over nordenden på Smørskornova og rett sør om Røyrbotnholten og Vardeheia. Vidare austover går vi høgdedraga til vestenden av Langevatnet og sørsida inn til Nipebu. Om kvelden blir det felles middag og sosialt samvære på Nipebu. Turen held fram søndag då vi tek den merka løypa austover mot Massbu. Vi passerer sørenden av Krokavatnet og tek av frå løypa ved Botnatjerna. Så bratt opp Eitreskaret til det sørvestvende skaret på Eitrenipa og opp på toppen her. Vi held deretter fram ned skaret på nordvestsida av Eitrenipa til Leknesvatna og vidare nordover til dei flotte Gjelsvikstølane. Endepunktet blir til slutt riksvegen i Rørvika. Turen går gjennom noko av det finaste terrenget som er på kysten. Vi har utsyn til bygdene ved Dalsfjorden, Førdefjorden og til havs. Vi reknar med å bruke omlag 7 timar kvar av dagane, inkludert høvelege pausar. Det er påmelding til turen. Mobil:99046042 v/Agnar. Sjå elles eiga annonse. GS P.S. For spesielt interesserte fjelltrimmarar tek eg med meg Stølsfjellet lørdagen når vi fær forbi på nordsida. Du kan sjølvsagt bli med dit vil du det... Kartutsnitt over ruter til Nipebu (klikk)
Legg inn en kommentar