fredag 18. april 2008

Heis flagget (for den som har)


22 kv og 66 kv linja frå Markavatnet gjennom Fossedalen. Bilde av linjene ved Grunnevatnet på veg til Nipebu (forstørr). Linjene blir etter vedtaket i dag etter alt å døme sanerte!

Om ikkje flagget er heist i Fjaler for dronningbesøket, kan ein jo gjere det i dag for statsråd Haga. (Eg har ikkje det norske flagget. Ikkje vil eg ha det heller. Det er noko nasjonalistisk over det i vårt overflodssamfunn. Men eg kan heise det tibetanske i staden... Det hadde gjort seg i Stongfjorden!) Ho går nemleg for straumforsyning frå Lutelandet til Gjøa! At ho sender ei melding tilbake til Stortinget, er ein rein formalitet så lenge regjeringa har fleirtal. Det er jo det same Stortinget som har bett om at straumforsyninga skal gå frå Lutelandet. Om det er teknisk og miljømessig forsvarleg! Det skal vel noko til at Stortinget no går mot seg sjølv!? NVE må vel og på bana igjen å gje konsesjon på endeleg trasè.

Men dei som har flagg, kan i dag heise det i trua på at vi får utvikling på Lutelandet. Hvis ein no òg får brua på plass, kan regionen sjå langt meir positivt på framtida!
Legg inn en kommentar