mandag 4. juni 2007

Kalderasnipa og meir sauer


Sveitt fyr på Kalderasnipa 0406 kl 18.50

Du verden for ein fin kveld! Det var jo no ein skulle hatt ferie!(Eg skal ha 4 veker i juli og då kjem vel sørvesten med lågtrykk som står i kø...)
Suveren trimtur på Kalderasnipa i berre shortsen frå Eidsfjorden i kveld. I Eidsfjorden svir grunneigarane av vegetasjonen i lia oppover, så no er det grønt og frodig gras opp heile stigninga.

Sommaren er verkeleg komen i fjellet....Grønt og fint! Molteblomstene blomstrar høgt til fjells her ute. Særleg gledeleg var det no i kveld å sjå ein flott flokk med sauer som beitte oppe under fremste Kalderasnipa. Så lite sauer som det er igjen i fjella, gjer at eg set veldig pris på og føl med dei som er her.
Mange har kvitta seg med sauene berre på nokre få år - forferdeleg trasigt - då sauene kan halde attgroinga på avstand!
Myndigheitene skulle så absolutt teke dette problemet meir på alvor og subsidiert saue- og geitehaldet på ein heilt annan måte enn i dag. Miljødepartementet skulle gått i lag med Landbruksdepartementet for å satsa i storskala på dette...Til og med på snaufjellet ser vi at småbjørka no får fotfeste. Dette fører til ei innsnevring av biotopar for fugl og dyr som i dag lever over skoggrensa. Truleg har vi vel snart ikkje snøsporv og fjellrype igjen! Skremmande - eg blir nesten mørkeredd---mest på Peter sine vegner!

Den globale oppvarminga må stansast, det vil jo ta tid, så difor er det uhyre viktig å få behalde beitedyra i fjellet no!
Vern om saue og geitebonden!
Legg inn en kommentar