søndag 22. april 2007

Vann...vittig tur til Smørkletten


Storm på Smørkletten 2204 (MMS)

Sjølv om det regna godt, tok Olaug og eg turen ned på Smørkletten i Askvoll. Her ligg ei poengbok:-) Sjølv om fjorden låg ganske stille nedom huset, såg eg at det bles kraftig oppe på Yndestadfjellet (når elvane går sidelengs oppe mot platået, og duren til vinden når oss heime - bles det i høgda på Askvoll-halvøya. Dette er og eit godt teikn på at veiret held på å bli dårlegare)! Så ekstra hue og hanskar var nødvendig å ta med.

Det var no endå ikkje så gale nede i Askdalen. Men det striregna og elvane var digre og gjekk over stien mange plassar. Skodda låg ganske tjukk mot toppane lenger oppe i dalen. Stien opp på Smørkletten er likevel så oppgådd at det ikkje er noko problem å finne opp (ved siste partiet der skodda låg som tjukkast var det og ein del snø som var lett å sjå spora i).

I den lange motabakken nedom toppen bles det alvorleg! Olaug ville snu, men så f...opp skulle vi når vi var komne så langt! Tøft var det, men eg rekna det endå som forsvarleg....
Og på sjølve toppen, som er veldig eksponert for vind, var det faktisk problem med å halde seg på beina! Vi måtte ned i kneståande fleire gonger....

Vi fekk skrive oss inn i boka... og knipsa eit bilde i ly av varden (Sjekk vindfulle auger med kontaktlinser og godt humør trass alt..:-)) Omgjevnadane var det ingen ting igjen av, for skodda hadde slukt alt rundt oss. Så vi knytte godt på oss alt av huer og hetter, for vinden sto midt imot, og sprang det fortaste vi vann ned dei same bakkane vi var komne opp.
Til palings over stokk og stein, sleipe og moldfylte grasbakkar, myrar og elvar...!

Det er ein opplevelse å gå i eitt med tøffe omgjevnader...:-)
Men du verden - det var godt med tørre og varme klede i bilen i Askvoll etterpå!
Legg inn en kommentar