torsdag 8. mars 2007

Vil byggje gigantkraftlina mellom breane


No må alle gode naturkrefter gå ilag om å stoppe den vanvittige naturøydeleggjinga som den nye kraftlina gjennom fylket medfører. Eit større raseringsprosjekt finnst ikkje!
Alle med lite vetta sunn fornuft i skallen ser at vi ikkje kan øydeleggje fjordafylkdet for alltid med dette prosjektet.
Eg opmodar alle om å gå ilag om å stoppe denne galskapen!
Legg inn en kommentar